Lunds universitet

Välkommen till våra utbildningar i personal- och arbetslivsfrågor

Är du intresserad av människan i arbetslivet? Då är kandidat- och masterprogrammen i personal- och arbetslivsfrågor något för dig!

Att arbeta med personalfrågor innebär idag så mycket mer än vad som traditionellt setts och beskrivits som personalarbete. Dagens arbetsliv ger personalvetaren många möjligheter till ett intressant och utvecklande arbete! Till personalutveckling, rekrytering, arbetsmiljöfrågor, förhandlingar som tidigare tillsammans med personaladministrativt arbete utgjorde kärnan i arbetet, har idag kommit uppgifter som utrednings- och utvärderingsarbete, organisations- och ledarskapsutveckling, fackligt arbete på central nivå liksom ledaruppgifter i skilda typer av organisationer. På senare tid har konsultverksamhet blivit vanlig. Programmet ger möjlighet till fördjupning inom ett av ämnena sociologi, pedagogik, psykologi eller arbetsrätt samtidigt som bredden i utbildningen tillgodoses genom valfria kurser. Programmet leder fram till en kandidatexamen i personal- och arbetslivsfrågor med inriktning sociologi, pedagogik, psykologi eller arbetsrätt. Programmet förbereder även för studier på avancerad nivå i något av dessa ämnen.

På följande sidor kan du läsa mer om

 

Seminarium