Lunds universitet

Relaterad information

Kursplaner, litteraturlistor och scheman finner du under Kurssidor och respektive termin.

Master

Masterprogram i personal- och arbetslivsfrågor (120 hp) är öppet för sökande med kandidatexamen i personal- och arbetslivsfrågor (eller motsvarande) och leder fram till en masterexamen i personal- och arbetslivsfrågor. Möjligheter till avgång på magisternivå finns.

Programmet består under första året dels av tematiska/tvärvetenskapliga, problembaserade kurser, dels av fakultetsgemensamma kurser i forskningsmetod och vetenskapsteori. Andra året utgörs av fördjupningskurs i det ämne som kandidatexamen tagits i, valbar kurs samt examensarbete.

Ansökan till masterprogrammet görs en gång per år. Ansökan görs via www.antagning.se
Från och med läsåret 2014/2015 är sista ansökningsdag 15 april.

Tänk också på att du måste ha ansökt om och fått ut din kandidatexamen för att vara behörig till masterprogrammet. Ett bra tips är därför att ansöka om kandidatexamen så fort du fått godkänt på din sista kurs. Här kan du läsa allt om examen och hur man ansöker om den: Ansök om examen

 

 

Senast uppdaterad: 2014-12-04
Sidansvarig: Maria Löfgren Martinsson   
Ansvarig utgivare: PA-programmet

PA-programmet, Box 134, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)